×

این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست

قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

۵۰%

DVD جامع آموزش زبان دکتری
پیشرفته و مبتدی

۱۶۰ دقیقه آموزش
۰ دانشجو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵%

نحوه کار با DVD شماره ۲
آماتور

۵۴ دقیقه آموزش
۰ دانشجو
۷۶,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
۳۵%

دوره آمادگی آزمون EPT بهمن ماه
آماتور

۵۴ دقیقه آموزش
۰ دانشجو
۷۶,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

۳
دوره آموزشی

دانشجو

۸
دانشجو

زمان آموزش

۶۹ ساعت
ساعت آموزش

جوایز

۹۸۹
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید